Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6663
Title: Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари
Authors: Голубчак, І. В.
Тимчишин, В. Б.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 21773 U Україна, МПК H05F 7/00, F24H 1/20. Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари / Голубчак І. В., Тимчишин В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 20041109782 ; заявлено 29.11.2004 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. – 3 с.
Abstract: Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари, який включає проходження електричного струму через нагрівник, який відрізняється тим, що використовують енергію розряду блискавки, а наявність запобіжника дозволяє спрямувати на нагрівник практично всю енергію розряду блискавки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6663
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21773.pdf286.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.