Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6673
Title: Пристрій експрес-контролю лічильників природного газу
Authors: Карпаш, О. М.
Бакулін, Є. М.
Дарвай, І. Я.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 25669 U Україна, МПК G01F 25/00. Пристрій експрес-контролю лічильників природного газу / Карпаш О. М., Бакулін Є. М., Дарвай І. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200706278 ; заявлено 06.06.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій експрес-контролю лічильників природного газу, що містить ємності високого і низького тиску, випробовувану ділянку, вимірювачі тиску і температури, мікропроцесорний блок, електромагнітні клапани, компресор-вакуумметр з давачами тиску, який відрізняється тим, що додатково введений турбінний вимірювач швидкості газового потоку, встановлений перед ємністю низького тиску та з'єднаний із мікропроцесорним блоком.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6673
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25669.pdf109.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.