Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6675
Title: Пристрій для визначення концентрації полярних рідин у розчинах
Authors: Карпаш, О. М.
Козак, О. Ф.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 25670 U Україна, МПК G01N 27/00. Пристрій для визначення концентрації полярних рідин у розчинах / Карпаш О. М., Козак О. Ф. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200706279 ; заявлено 06.06.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення концентрації полярних рідин у розчинах, що містить корпус і місцевий опір, який відрізняється тим, що додатково містить два електроди, вольтметр із вхідним опором, датчик температури, при цьому місцевий опір виконаний у вигляді пористої перегородки або капіляра, перед вхідною та вихідною поверхнями якої розташовані електроди.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6675
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25670.pdf100.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.