Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6676
Title: Склад для приготування реагенту для обробки бурових розчинів
Authors: Білецький, Я. С.
Білецький, М. С.
Коцкулич, Я. С.
Коцкулич, Є. Я.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27075 U Україна, МПК E21B 21/00, C09K 8/00. Склад для приготування реагенту для обробки бурових розчинів / Білецький Я. С., Білецький М. С., Коцкулич Я. С., Коцкулич Є. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200707305 ; заявлено 02.07.2007. – 3 с.
Abstract: Склад для приготування реагенту для обробки бурових розчинів, що містить водорозчинний полімер, луг і технічну воду, причому як луг використовують гідроксид натрію, який відрізняється тим, що як водорозчинний полімер використовують суперпластифікатор "Поліпласт СП-1" (С-3) у вигляді суміші натрієвих солей поліметиленнафталінсульфокислот різноманітної молекулярної маси при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %: "Поліпласт СП-1" (С-3) (сухий) 18,0-22,0 гідроксид натрію 8,0-12,5 вода технічна решта.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6676
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27075.pdf72.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.