Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6678
Title: Установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу
Authors: Середюк, О. Є.
Костинюк, В. В.
Прудніков, Б. І.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27565 U Україна, МПК G01F 25/00. Установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Середюк О. Є., Костинюк В. В., Прудніков Б. І. ; ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200705894 ; заявлено 29.05.2007. – 3 с. : іл.
Abstract: Установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу, що включає ємність із стиснутим газом і пристрій перемішування газу у вн утрішній порожнині ємності, яка за допомогою лінії подачі газу, обладнаної осушувачем газу, приєднана до джерела робочого середовища і яка за допомогою випробувальної ділянки, обладнаної стабілізатором тиску, приєднана до випробувального приладу та регулятора витрати, крім того, обладнана відсічними клапанами, контрольно-вимірювальним обладнанням і ПЕОМ з нормувальними перетворювачами та з виконавчими механізмами, яка відрізняється тим, що пристрій перемішування газу у вн утрішній порожнині ємності виконаний у вигляді вузла для аксіального закручування потоку газу, який розміщений у лінії подачі газу на ділянці її під'єднання до ємності із стиснутим газом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6678
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27565.pdf101.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.