Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6681
Title: Фільтр-адсорбер
Authors: Челядин, Л. І.
Драгомирецький, Я. М.
Челядин, В. Л.
Скробач, М. Р.
Богуславець, М. М.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 27668 U Україна, МПК B01D 35/02. Фільтр-адсорбер / Челядин Л. І., Драгомирецький Я. М., Челядин В. Л., Скробач М. Р., Богуславець М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200707240 ; заявлено 27.06.2007. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Фільтр-адсорбер, що містить вертикальну ємність з вхідними та вихідними патрубками очищувального середовища і шламів, перегородки утримування фільтрувального матеріалу та штуцерів підключення ліній подачі регенераційного, коагулянтного, відновного або окисного реагентів, який відрізняється тим, що вертикальна ємність фільтра розділена верхньою і нижньою перегородками, які розміщені - верхня на 1/3 висоти фільтра зверху, а нижня на рівні 2/3 висоти ємності, і на циліндричній частині ємності встановлено люки трикутної форми через рівні відстані на висоті нижньої перегородки. 2. Фільтр-адсорбер за п. 1, який відрізняється тим, що нижня перегородка виконана конусної форми під кутом 10° до горизонталі, на якій встановлені фільтрувальні елементи ковпачкового або жолобкового типу в напрямку від центра конуса до стінок фільтра 3. Фільтр-адсорбер за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що кришка люка закріплена шарнірно знизу люка, а зверху над люком встановлені пристрої, що утримують кришку люка фільтра. 4. Фільтр-адсорбер за пп. 1, 2, 3, який відрізняється тим, що на нижній перегородці розміщується фільтруючий матеріал. 5. Фільтр-адсорбер за пп. 1, 2, 3, 4, який відрізняється тим, що в центрі ємності розміщено вертикально шламову трубу з конусним розширенням внизу труби, яка закріплена на верхній перегородці і має Г-подібну форму з опущеною вниз частиною, на якій встановлено ежектори. 6. Фільтр-адсорбер за пп. 1, 2, 3, 4, 5, який відрізняється тим, що в верхній перегородці встановлено вхідну переливну трубу, а через верхню і нижню перегородки проходить вихідна труба.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6681
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27668.pdf98.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.