Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6682
Title: Спосіб очистки стічних вод та переробки шламу
Authors: Челядин, Л. І.
Драгомирецький, Я. М.
Челядин, В. Л.
Скробач, М. Р.
Нестор, В. П.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 28030 U Україна, МПК C02F 3/24, C05G 1/00. Спосіб очистки стічних вод та переробки шламу / Челядин Л. І., Драгомирецький Я. М., Челядин В. Л., Скробач М. Р., Нестор В. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200707243 ; заявлено 27.06.2007. – 2 с.
Abstract: Спосіб очистки стічних вод та переробки шламу, що включає процеси відстоювання, фільтрацію, окислення шкідливих компонентів та їх електрокоагуляцію, збір шламу та його підсушування і грануляцію, який відрізняється тим, що електрокоагулятор завантажують гранульованим вуглецевомінеральним матеріалом (ВММ) фракцією 5-8 мм, відстоювання проводиться в тонкошаровому відстійнику, фільтрація стічної води проходить через завантаження з двох матеріалів - ВММ фракцією 3-5 мм і цеоліт клиноптіоліт фракцією 2-3 мм, окисником шкідливих компонентів стоків є гіпохлорит натрію, коагулянтом - сполуки феруму з електрокоагулятора або розчини солей феруму і алюмінію з відходів, а шлам з гідроциклону, відстійника, фільтра відводять в блок переробки та змішують при грануляції з сухими добавками, якими є карбонати кальцію і цеолітна мука в кількості 5-40 % від маси гранульованого шламу в залежності від хімічного складу шламу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6682
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28030.pdf63.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.