Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6684
Title: Карбоксильний крохмальний елемент
Authors: Оринчак, М. І.
Бейзик, О. С.
Оринчак, М. М.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 28686 U Україна, МПК C09K 8/02. Карбоксильний крохмальний елемент / Оринчак М. І., Бейзик О. С., Оринчак М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200704897 ; заявлено 3.05.2007. – 2 с.
Abstract: Карбоксильний крохмальний реагент, основною частиною якого є екструзивний крохмаль, який відрізняється тим, що додатково містить гідроксид калію та монохлороцтову кислоту при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: екструзивний крохмаль 74,1-69 гідроксид калію 18,5-20,7 монохлороцтова кислота 7,4-10,3.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6684
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28686.pdf61.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.