Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6685
Title: Пристрій для герметизації муфтового з’єднання труб
Authors: Копей, Б. В.
Онищук, С. Ю.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 29453 U Україна, МПК E21B 17/04. Пристрій для герметизації муфтового з’єднання труб / Копей Б. В., Онищук С. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200710951 ; заявлено 03.10.2007. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для герметизації муфтових з'єднань труб, що встановлюється між торцями труб і являє собою циліндричну втулку, який відрізняється тим, що циліндрична втулка виконана у вигляді пружини з витками, виступ кожного наступного з яких накладається на попередній виток, утворюючи гладку, герметичну циліндричну поверхню.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6685
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29453.pdf76.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.