Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6686
Title: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку
Authors: Лютак, І. З.
Семеген, М. М.
Померенко, А. В.
Бедзір, А. О.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 32624 U Україна, МПК G01H 5/00. Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку / Лютак І. З., Семеген М. М., Померенко А. В., Бедзір А. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200800077 ; заявлено 02.01.2008 ; опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання швидкості ультразвуку, який містить схему керування, вихід якої з'єднаний з другим входом схеми І, а вхід з'єднаний з першим виходом генератора синхронізуючих імпульсів, другий вихід якого з'єднаний з третім входом схеми співпадання, третій вихід з'єднаний з першим входом схеми І, вихід якої з'єднаний з входом генератора зондуючих імпульсів, перший вихід якого з'єднаний з входом перетворювача, який знаходиться на поверхні досліджуваного матеріалу, підсилювача, другий вихід якого з'єднаний з другим входом схеми співпадання, який відрізняється тим, що додатково вводиться схема роздільно-суміщеного перетворювача, вхід випромінюючої частини якого з'єднаний з виходом генератора зондуючих імпульсів, а вихід приймальної частини якого з'єднаний з входом підсилювача, перший вихід якого з'єднаний з входом детектора, перший вихід якого з'єднаний з входом лічильника сигналів, вихід якого через перемикач з'єднаний з першим входом схеми співпадання, вихід якої з'єднаний з першим входом схеми вимірювача часу поширення ультразвуку, другий вхід якого з'єднаний з другим виходом детектора, а вихід з входом відеоблока.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6686
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32624.pdf106.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.