Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6690
Title: Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, A, M людини
Authors: Савчук, Л. Я.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 34330 U Україна, МПК G01N 33/50. Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, A, M людини / Савчук Л. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200802362 ; заявлено 25.02.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, А, М, що включає приготування основи для розчинення в ній агарового гелю, змішування гелю з антисироваткою, вирізання лунок в гелі, внесення антигену, проведення імунодифузії з отриманням кілець преципітації в агаровому гелі, оцінку преципітату і підрахунок кількості імуноглобулінів за калібровочними графіками, відносно контрольної сироватки людини з відомими концентраціями трьох імуноглобулінів G, А, М, який відрізняється тим, що як основу для приготування агарового гелю використовують боратний буфер з рН 8,4 і з вмістом тетраборату натрію (бури) і борної кислоти.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6690
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34330.pdf191.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.