Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6691
Title: Вплив напружень тертя газорідинної суміші та гідратоутворення на швидкість корозії
Authors: Побережний, Л. Я.
Грицанчук, А. В.
Keywords: промислові трубопроводи
напруження тертя
двофазні потоки
гідратоутворення
внутрішньотрубна корозія
industrial pipelines
friction stress
two-phase flows
hydrate formation
in-pipe corrosion
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Побережний, Л. Я. Вплив напружень тертя газорідинної суміші та гідратоутворення на швидкість корозії / Л. Я. Побережний, А. В. Грицанчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 3. - С. 119-127.
Abstract: У сучасних системах транспортування нафти, газу і конденсату, в установках регазифікації зрідженого природного газу, у технологічних апаратах, застосовуваних у хімічній і нафтопереробній промисловості, енергетиці та інших галузях, все більшу роль відіграють двофазні потоки. Усі наявні дослідження з газогідратоутворення були зосереджені здебільшого на їх здатності закупорювати труби по всій довжині, в той час як їх здатність викликати (ініціювати) корозію залишається практично не дослідженою. Тому для підвищення ефективності роботи промислових трубопроводів потрібно вивчити сумісний вплив гідратоутворення та напружень тертя на корозію трубопроводу. Дістала подальший розвиток математична модель корозії трубопроводів шляхом урахування впливу газогідрату. Проведено оцінку впливу тиску, температури на швидкість корозійних процесів і показано, що при найнесприятливіших умовах швидкість корозії під дією газогідратів може зростати у декілька разів.
The two-phase flows are playing an important role in modern systems of oil, gas and condensate transportation, in liquid natural gas regasification plants, in technological equipment used in the chemical and oil refining industry, power engineering and other industries. All existing studies on the formation of gas hydrates were mainly focused on their ability to choke pipes along their entire length. But their ability to cause corrosion remains virtually unexplored. Therefore, to improve the efficiency of industrial pipelines, it is necessary to study the joint effect of hydration formation and friction stresses on corrosion of the pipeline. The mathematical model of pipelines corrosion has been further developed by taking into account the influence of gas hydrates. The influence of pressure and temperature on the corrosion processes is estimated and it is shown that under the most unfavorable conditions the corrosion rate caused by gas hydrates can be increased by several times.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6691
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5840p.pdf689.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.