Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6693
Title: Спосіб утилізації твердих відходів
Authors: Крижанівський, Є. І.
Шкіца, Л. Є.
Палійчук, О. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 34622 U Україна, МПК F23G 7/06. Спосіб утилізації твердих відходів / Крижанівський Є. І., Шкіца Л. Є., Палійчук О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200807233 ; заявлено 26.05.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб утилізації твердих відходів, що полягає у їхньому подрібненні і спалюванні разом з горючими сумішами з подальшим відбором теплової енергії, який відрізняється тим, що після спалювання проводять експрес-контроль шкідливих продуктів, нейтралізують їх певними речовинами, через утилізаційну трубу опускають на дно технічної водойми і там захоронюють. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що технічною водоймою слугують відпрацьовані затоплені підземні виробки шахт та кар'єрів, наприклад, калійних солей.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6693
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34622.pdf87.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.