Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6695
Title: Спосіб знешкодження і утилізації окислювачів ракетних палив
Authors: Крижанівський, Є. І.
Палійчук, М. В.
Шкіца, Л. Є.
Козак, Ф. В.
Вязніцев, Ю. В.
Гудко, І. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 34633 U Україна, МПК F23G 7/06, B09B 1/00. Спосіб знешкодження і утилізації окислювачів ракетних палив / Крижанівський Є. І., Палійчук М. В., Шкіца Л. Є., Козак Ф. В., Вязніцев Ю. В., Гудко І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200807809 ; заявлено 09.06.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб знешкодження та утилізації окислювачів ракетних палив, що включає спалювання їх разом з горючими сумішами, відбір утворюваної теплової енергії, нейтралізацію продуктів згорання і захоронення їх на дні технічної водойми, який відрізняється тим, що окислювачі подають дозовано і спалюють разом з подрібненими твердими органічними відходами, а газоподібні та тверді продукти спалювання нейтралізують 10% вапняним розчином, які на глибині мінералізованого шару розсолу відпрацьованого затопленого калійного кар'єру (шахти) через деякий час утворюють з калійними солями (сильвінами) нешкідливі азотно-калійні сполуки. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інтенсивне горіння окислювачів забезпечують неперервним додаванням у зону спалювання речовин, що при контакті з окислювачами самозаймаються, наприклад, деревної тирси.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6695
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34633.pdf77.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.