Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6696
Title: Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на гідроабразивне зношення
Authors: Петрина, Ю. Д.
Яким, Р. С.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 34651 U Україна, МПК G01N 3/56. Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на гідроабразивне зношення / Петрина Ю. Д., Яким Р. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200506659 ; заявлено 07.07.2005 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб випробовування матеріалів і покриттів на гідроабразивне зношення, що включає дію гідроабразивного потоку на поверхню зразків, які занурені в абразивне середовище, з наступною оцінкою інтенсивності зносу їх поверхні, який відрізняється тим, що зразки нерухомо кріплять у фіксаторі та встановлюють на половину їх висоти в гідроабразивне середовище, і надають фіксаторові обертового моменту, впливаючи тим самим на зразки гідроабразивом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6696
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34651.pdf98.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.