Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6697
Title: Мобільна бурова установка
Authors: Крижанівський, Є. І.
Лях, М. М.
Короп, І. В.
Федорович, Я. Т.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 35712 U Україна, МПК E21B 7/02. Мобільна бурова установка / Крижанівський Є. І., Лях М. М., Короп І. В., Федорович Я. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200512779 ; заявлено 29.12.2005 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Мобільна бурова установка, яка складається з транспортної бази, що містить тягач та причепи, силові привідні агрегати з трансмісіями, лебідки, вишки, основи, стелажі, та насосно-циркуляційної системи, що містить бурові та шламові насоси, ємності і резервуари для приготування, зберігання та очищення промивної рідини, яка відрізняється тим, що транспортна база розділена на автономні частини, кожна з яких забезпечена транспортним засобом, а причіп трансформується у приймальні містки. 2. Мобільна бурова установка за п.1, яка відрізняється тим, що приймальні містки мають вигляд відкритої платформи з відкидними стелажами для бурильних і обсадних труб. 3. Мобільна бурова установка за п.1, яка відрізняється тим, що ємності і резервуари виконані з гумотканинного матеріалу та одна ємність виконана металевою, куди складаються гумотканинні ємності і резервуари при транспортуванні, а при бурінні металева ємність використовується для розміщення обладнання очищення промивної рідини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6697
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35712.pdf134.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.