Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6698
Title: Піногенеруючий пристрій
Authors: Лях, М. М.
Савик, В. М.
Лужаниця, О. В.
Тимошенко, В. М.
Фурса, Р. П.
Вакалюк, В. М.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 35717 U Україна, МПК B01F 3/04, E02B 8/00. Піногенеруючий пристрій / Лях М. М., Савик В. М., Лужаниця О. В., Тимошенко В. М., Фурса Р. П., Вакалюк В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200608923 ; заявлено 10.08.2006 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. – 3 с. : іл.
Abstract: Піногенеруючий пристрій, що складається з циліндричного корпусу, соплової вставки, каналу для підводу повітря (газу), камери змішування, штуцера із зворотним плаваючим клапаном та дифузора, який відрізняється тим, що камера змішування розділена на декілька камер ежекційних попереднього змішування, кожна з яких містить сопло і канал підведення повітря, додатково введено кавітаційну камеру проміжного змішування, розміщену на початку дифузора, та камеру турбулентного змішування, розміщену в дифузорі, а штуцер із зворотним плаваючим клапаном оснащений запірно-регулюючим елементом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6698
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35717.pdf119.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.