Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6699
Title: Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів
Authors: Карпаш, О. М.
Криничний, П. Я.
Карпаш, М. О.
Рибіцький, І. В.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 36639 U Україна, МПК G01N 29/04, G01B 17/02. Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів / Карпаш О. М., Криничний П. Я., Карпаш М. О., Рибіцький І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200700055 ; заявлено 02.01.2007 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів, що включає їх неперервне однобічне ультразвукове сканування за допомогою п'єзоперетворювача ультразвукових коливань і реєстрацію відбитих коливань від протилежних стінок поверхонь металевого виробу, який відрізняється тим, що п'єзоперетворювач ультразвукових коливань розміщують над виробом на сталій висоті між п'єзоперетворювачем і стінкою виробу, вводять контактну рідину, і за різницею часових інтервалів повернення, відбитих від різних поверхонь виробу ультразвукових сигналів, визначають величини корозійних пошкоджень одночасно із внутрішньої та зовнішньої поверхонь металевих виробів, а також залишкову товщину останніх за формулами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6699
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36639.pdf133.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.