Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6700
Title: Ущільнення штока
Authors: Парайко, Ю. І.
Бушуєв, К. І.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 36953 U Україна, МПК F16J 15/00. Ущільнення штока / Парайко Ю. І., Бушуєв К. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200807737 ; заявлено 06.06.2008 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 2 с. : іл.
Abstract: Ущільнення штока, який містить ніпель, накидну гайку, втулку нижню, кришку, гумове ущільнююче кільце, трійник, втулку верхню, палець, шпильку, гайку, яке відрізняється тим, що додатково введено кільце і обойма з ущільнюючими елементами у вигляді Т-подібних кілець, розміщених між гумовими ущільнюючими кільцями, і розділених на дві Т-подібні частини тепловідвідних елементів, які виконані у вигляді диска з радіально-кільцевими прорізями і затиснуті між кільцем і обоймою, а весь блок кілець розташований між додатково введеними натискними і конічними кільцями, що притискаються пружиною до штока.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6700
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36953.pdf97.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.