Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6701
Title: Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, A, M людини
Authors: Савчук, Л. Я.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 37295 U Україна, МПК G01N 33/50. Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, A, M людини / Савчук Л. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200807056 ; заявлено 21.05.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення сироваткових імуноглобулінів G, А, М, що включає приготування основи для розчинення в ній агарового гелю, змішування гелю з антисироваткою, вирізання лунок в гелі, внесення антигену, проведення імунодифузії з отриманням кілець преципітації в агаровому гелі, оцінку преципітату і підрахунок кількості імуноглобулінів по каліброваних графіках, відносно контрольної сироватки людини з відомими концентраціями трьох імуноглобулінів G, А, М, який відрізняється тим, що як основу для приготування агарового гелю використовують дистильовану воду, в якій розчиняють агар.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6701
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37295.pdf205.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.