Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6702
Title: Спосіб зміцнення насосних штанг
Authors: Копей, Б. В.
Копей, В. Б.
Онищук, С. Ю.
Онищук, О. О.
Issue Date: 2008
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 37921 U Україна, МПК E21B 17/04. Спосіб зміцнення насосних штанг / Копей Б. В., Копей В. Б., Онищук С. Ю., Онищук О. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200809788 ; заявлено 28.07.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. – 2 с.
Abstract: Спосіб зміцнення насосних штанг, при якому намотують із зусиллям композиційний матеріал на зміцнювану поверхню в два і більше шарів під кутом до осі поверхні, кожен попередній шар композиційного матеріалу склеюють із наступним, який відрізняється тим, що як композиційний матеріал використовують корозійностійку склотканинну стрічку, яку намотують по всій довжині тіла штанги.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6702
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37921.pdf69.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.