Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6704
Title: Опора бурового шарошкового долота
Authors: Петрина, Ю. Д.
Яким, Р. С.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 38858 U Україна, МПК E21B 10/22, E21B 10/08. Опора бурового шарошкового долота / Петрина Ю. Д., Яким Р. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200809040 ; заявлено 10.07.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2. – 4 с. : іл.
Abstract: Опора бурового шарошкового долота, що включає цапфу, на якій змонтовано шарошку за допомогою замкового підшипника кочення і кінцевого підшипника ковзання, що складається з п'яти, встановленої в циліндричній виточці у центральній частині торця цапфи, а також містить засіб розвантаження замкового підшипника, виготовлений у вигляді запобіжного виступу на підп'ятнику, яка відрізняється тим, що в центральну частину торця цапфи додатково введено сферичну виточку, що спряжена з циліндричною виточкою із утворенням посадкової поверхні, в яку вставлено п'яту, зафіксовану штифтами, а вздовж п'яти та торця опори у вертикальному напрямку виконаний паз для підводу охолоджуючого агента.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6704
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38858.pdf156.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.