Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6705
Title: Різьбове з’єднання труб
Authors: Крижанівський, Є. І.
Палійчук, І. І.
Щеглюк, П. В.
Рокецький, С. П.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 39865 U Україна, МПК E21B 17/02, F16L 15/00. Різьбове з’єднання труб / Крижанівський Є. І., Палійчук І. І., Щеглюк П. В., Рокецький С. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200813266 ; заявлено 17.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 5 с. : іл.
Abstract: Різьбове з'єднання труб, яке включає охоплюючу і охоплювану труби із взаємодіючими між собою відповідними ділянками різьбових та конічних ущільнювальних поверхонь, на проміжку між якими охоплювана труба з внутрішньої та зовнішньої сторін містить проточки і має меншу від сусідніх ділянок згинальну жорсткість стінки, та герметизуючий елемент з матеріалу з іншими властивостями, ніж у матеріалу труб, яке відрізняється тим, що проточки виконані із збільшенням діаметрів у напрямку від різьбової до ущільнювальної ділянки, а герметизуючий елемент розміщений на охоплюючій трубі по усій довжині ущільнювальної поверхні у вигляді шару матеріалу з пластичними властивостями вищими, ніж у матеріалу труб, і товщиною S, яку вибирають з наступного виразу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6705
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39865.pdf125.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.