Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6706
Title: Спосіб визначення міжфазного натягу рідин методом обертової краплі
Authors: Кісіль, І. С.
Біліщук, В. Б.
Боднар, Р. Т.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 39871 U Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб визначення міжфазного натягу рідин методом обертової краплі / Кісіль І. С., Біліщук В. Б., Боднар Р. Т. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200813364 ; заявлено 19.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб визначення міжфазного натягу рідин методом обертової краплі, що включає формування краплі легшої рідини в горизонтальній трубці із важчою рідиною, закривання трубки пробками з двох кінців, обертання трубки із досліджуваними рідинами навколо її горизонтальної осі із заданою частотою, експериментальне визначення координат всіх точок видимого контуру обертової краплі, перетворення цих координат в безрозмірну форму, порівняння координат точок видимого контуру з координатами точок теоретично розрахованого контуру, який відрізняється тим, що в трубку вводять додаткову пробку, краплю формують і фіксують на вертикальній поверхні додаткової пробки в трубці, розраховують такий теоретичний контур обертової краплі, який відповідає видимому контуру обертової краплі, вимірюють на певній відстані від вершини обертової краплі радіус видимого контуру і розраховують радіус теоретичного контуру, а міжфазний натяг розраховують за допомогою визначеної залежності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6706
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39871.pdf177.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.