Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6707
Title: Ультразвуковий перетворювач для безконтактного вимірювання товщини матеріалів при використанні повітряно-акустичного зв’язку
Authors: Карпаш, О. М.
Рибіцький, І. В.
Карпаш, М. О.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 40002 U Україна, МПК G01N 29/04. Ультразвуковий перетворювач для безконтактного вимірювання товщини матеріалів при використанні повітряно-акустичного зв’язку / Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Карпаш М. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200811117 ; заявлено 15.09.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Ультразвуковий перетворювач для безконтактного вимірювання товщини матеріалів при використанні повітряно-акустичного зв'язку, що складається з корпусу, з'єднувача та демпфера, п'єзоелектричного елемента, багатошарового узгоджуючого шару, який відрізняється тим, що використано п'єзоелектричний елемент з резонансною частотою 1 МГц, багатошаровий узгоджуючий шар, виготовлений з, скріплених між собою, трьох дископодібних пластин, товщини яких рівні чверті довжини хвилі акустичних коливань у відповідних матеріалах, значення акустичних опорів матеріалів утворюють спадну геометричну прогресію зі знаменником, рівним 2-0,5, та першим членом, рівним акустичному опору матеріалу п'єзоелектричного елемента. 2. Ультразвуковий перетворювач за п. 1, який відрізняється тим, що демпфер, п'єзоелектричний елемент та багатошаровий узгоджуючий шар скріплені між собою та розміщені в корпусі резонатора, який кріпиться до корпуса перетворювача за допомогою фіксуючого кільця.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6707
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40002.pdf218.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.