Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6708
Title: Спосіб з’єднання конічних різьб
Authors: Крижанівський, Є. І.
Коцкулич, Я. С.
Палійчук, І. І.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 41002 U Україна, МПК E21B 17/02, E21B 17/042, F16L 15/00. Спосіб з’єднання конічних різьб / Крижанівський Є. І., Коцкулич Я. С., Палійчук І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200815136 ; заявлено 29.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб з'єднання конічних різьб, що включає вимірювання відхилень відстаней від торців зовнішньої і внутрішньої конічних різьб до вимірних площин їх різьбових калібрів відповідно калібракільця і калібра-пробки при виготовленні різьб та їх наступне згвинчування, після якого торець внутрішньої різьби співпадає з краєм впадини на кінці зовнішньої різьби або зміщений від нього не більше, ніж на допустиме відхилення, який відрізняється тим, що впадину виконують після вимірювання зовнішньої різьби калібром-кільцем у вигляді кільцевої канавки на відстані від торця, яка враховує напрямок і величину виміряного відхилення, а торець внутрішньої різьби зрізають після її вимірювання калібром-пробкою на величину виміряного відхилення, після чого згвинчуванням різьб зрізаний торець розміщують між краями кільцевої канавки, ширина якої встановлює допустимі межі його положення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6708
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41002.pdf182.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.