Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6709
Title: Свердловинний фільтр
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Костур, Б. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 41009 U Україна, МПК E21B 43/02. Свердловинний фільтр / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Костур Б. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200815245 ; заявлено 29.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Свердловинний фільтр, що містить перфоровану трубу , всмоктувальну трубку, розташовану всередині перфорованої труби і сполучену із прийомом штангового насоса, сітчастий фільтр, пісочну " кишеню ", який відрізняється тим , що додатково містить встановлену на перфорованій трубі спіраль, закріплену нижньою частиною до перфорованої труби кільцем , а верхньою - до стопорного ліхтаря, встановленого на спіралі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6709
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41009.pdf156 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.