Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6710
Title: Газопісочний сепаратор
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Костур, Б. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 41553 U Україна, МПК E21B 43/02. Газопісочний сепаратор / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Костур Б. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200815238 ; заявлено 29.12.2008 ; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10. – 3 с. : іл.
Abstract: Газопісочний сепаратор , що включає насосно -компресорну трубу ( НКТ ), у верхній частині якої виконані перфоровані отвори, розташовану всередині НКТ всмоктувальну трубку, верхньою частиною сполучену із прийомом насоса, заглушену знизу НКТ - пісочну " кишеню ", який відрізняється тим , що всмоктувальна трубка заглушена знизу і містить в нижній частині перфоровані отвори, на які накладений циліндричний знімний сітчастий фільтр.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6710
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41553.pdf127.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.