Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6711
Title: Пристрій для визначення місцезнаходження об’єктів в порожнині газопроводів
Authors: Ногач, М. М.
Слободян, В. І.
Сидор, М. Д.
Опацький, В. І.
Кутенець, В. О.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 41565 U Україна, МПК G01S 15/00. Пристрій для визначення місцезнаходження об’єктів в порожнині газопроводів / Ногач М. М., Слободян В. І., Сидор М. Д., Опацький В. І., Кутенець В. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200900013 ; заявлено 11.02.2009 ; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для визначення місцезнаходження об' єктів в порожнині газопроводу , що включає генератор зондуючих звукових імпульсів , приймач луна- сигналів , блок реєстрації , який відрізняється тим , що пристрій містить корпус, поділений перегородкою на дві камери, одна з яких - герметична, містить генератор зондуючих звукових імпульсів , в другій , під'єднаній до газопроводу , розташований приймач луна- сигналів , при цьому генератор звукових імпульсів складається із сідла з клапаном , встановленим на штоку, із виконаним в ньому осьовим каналом , та проходить через горизонтальний отвір торцевої головки і фіксується гайкою, вхідний кінець штока генератора зондуючих імпульсів з 'єднаний через зворотний клапан із насосом , а у вертикальному отворі торцевої головки встановлений манометр, приймач луна-сигналів складається із встановленого вздовж осі корпуса дифузора із штуцером, в конічній частині дифузора виконаний отвір, спрямований в осьовому напрямку патрубка, встановленого на корпусі , перпендикулярно до нього, торець патрубка містить кришку із групою контактів, з'єднаних із блоком реєстрації , до того ж у внутрішній порожнині , утвореній патрубком і кришкою, розташований пінопластовий поршень із закріпленою на ньому зверху зі сторони контактів металевою пластиною, при цьому поршень сполучений із нерухомим радіальним стержнем через пружний елемент.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6711
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41565.pdf188.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.