Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6712
Title: Спосіб неруйнівного контролю ударної в’язкості елементів металоконструкцій
Authors: Карпаш, О. М.
Тацакович, Н. Л.
Карпаш, М. О.
Рибіцький, І. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 42294 U Україна, МПК G01N 3/00. Спосіб неруйнівного контролю ударної в’язкості елементів металоконструкцій / Карпаш О. М., Тацакович Н. Л., Карпаш М. О., Рибіцький І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200901410 ; заявлено 19.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб неруйнівного контролю ударної в'язко-сті елементів металоконструкцій, який полягає у вимірюванні величини їх магнітошумового сигналу та визначенні залежності ударної в'язкості елементів металоконструкцій від характеристик магніто-шумового сигналу на зразках, які піддають деформаційному старінню з різним ступенем деформації, якийвідрізняється тим, що експериментально визначають формулу залежності частоти електромагнітних коливань індуктивного контуру перетворювача від ударної в'язкості елементів металоконструкцій за допомогою індуктивного перетворювача, після чого перетворювач розміщують на поверхні елемента досліджуваної металоконструкції та проводять вимірювання ударної в'язкості.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6712
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42294.pdf82.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.