Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6713
Title: Транспортний CNG-модуль
Authors: Крижанівський, Є. І.
Зайцев, В. В.
Зайцев, В. В.
Зайцев, Д. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 42693 U Україна, МПК B67D 5/00, F17C 1/00. Транспортний CNG-модуль / Крижанівський Є. І., Зайцев В. В., Зайцев В. В., Зайцев Д. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200903995 ; заявлено 23.04.2009 ; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13. – 3 с. : іл.
Abstract: Транспортний CNG-модуль, що складається зі стандартного морського прямокутного контейнера з газонепроникними дверима, якийвідрізняється тим, що його стінки захищені теплоізоляцією для підтримування експлуатаційної температури 15...20 °С, всередині горизонтально розташований ряд циліндричних ємностей високого тиску зі сфе-ричними закінченнями різного об'єму, вкладених у касету з фіксуючих рамок, перпендикулярних до повздовжніх осей ємностей, сполучених між собою системою трубопроводів і жорстко закріплених до корпуса контейнера, причому розміри ємностей вибрані таким чином, щоб найбільш раціонально використати внутрішній простір контейнера, який заповнений інертним газом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6713
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42693.pdf148.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.