Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6714
Title: Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях
Authors: Крижанівський, Є. І.
Зайцев, В. В.
Зайцев, В. В.
Зайцев, Д. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 42694 U Україна, МПК B67D 5/00, F17C 1/00. Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях / Крижанівський Є. І., Зайцев В. В., Зайцев В. В., Зайцев Д. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200903996 ; заявлено 23.04.2009 ; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13. – 3 с.
Abstract: Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях, що полягає у заповненні ємностей високого тиску стиснутим очищеним природним газом, переміщуванні їх морським транспортним засобом і розвантажуванні у кінцевому пункті, якийвідрізняється тим, що ємності з газом розташовують всередині стандартних морських контейнерів, які разом утворюють CNG-модулі, закріплені на морському транспортному засобі, операції завантаження - розвантаження газу здійснюють через систему трубопроводів, які зв'язують CNG-модулі між собою і з пунктами завантаження або розвантаження, при цьому CNG-модулі залишають нерухомими і не переміщують з контейнеровоза на причал.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6714
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42694.pdf78.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.