Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6715
Title: Безглинистий крохмально-калієвий буровий розчин
Authors: Оринчак, М. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 42746 U Україна, МПК C09K 8/00. Безглинистий крохмально-калієвий буровий розчин / Оринчак М. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200812657 ; заявлено 29.10.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14. – 2 с.
Abstract: Безглинистий крохмально-калієвий буровий розчин, який складається з полімерних понижувачів фільтрації, інгібітора та структуроутворювача, якийвідрізняється тим, що як структуроутворювач, понижувач фільтрації та інгібітор використовується комбінація 20 % водного розчину екструзивного крохмалю та технічного хлориду калію, при такому співвідношенні компонентів, мас. %: екструзивний крохмальний реагент 10 технічний хлорид калію 4-7 вода 83-86.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6715
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42746.pdf66.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.