Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6716
Title: Пристрій для зміцнення насосних штанг полімерною стрічкою
Authors: Копей, Б. В.
Копей, В. Б.
Онищук, О. О.
Онищук, С. Ю.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 43301 U Україна, МПК E21B 17/00. Пристрій для зміцнення насосних штанг полімерною стрічкою / Копей Б. В., Копей В. Б., Онищук О. О., Онищук С. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200902690 ; заявлено 24.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для зміцнення насосних штанг полімерною стрічкою, який складається з корпусу, на якому закріплені шпуля і напрямні ролики для зміцнюючого матеріалу, та механізму для обертання труби, що зміцнюється, якийвідрізняється тим, що додатково обладнаний системою подачі зв'язувача на намотувану стрічку та патроном для закріплення насосної штанги, шпуля зі стрічкою додатково споряджена гальмом для створення натягу стрічки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6716
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43301.pdf76.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.