Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6718
Title: Спосіб зміцнення насосних штанг для свердловинних насосів
Authors: Стеліга, І. І.
Роп'як, Л. Я.
Білінський, В. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 43750 U Україна, МПК E21B 17/00. Спосіб зміцнення насосних штанг для свердловинних насосів / Стеліга І. І., Роп'як Л. Я., Білінський В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200903944 ; заявлено 21.04.2009 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб зміцнення насосних штанг для свердловинних насосів, що включає формування залишкових напруг стиску на поверхні насосної штанги і нанесення захисного покриття, якийвідрізняється тим, що на поверхні насосної штанги локально формують залишкові напруження стиску на двох зонах зміцнення, які розміщені від краю торцевих поверхонь двох піделеваторних буртів до середини тіла насосної штанги, довжину зон зміцнення визначають із співвідношення: ℓ = (20 ... 25)·d, де d - діаметр тіла насосної штанги, мм, при довжині тіла насосної штанги L 1 > 50·d, після чого на ці зони наносять захисне покриття.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6718
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43750.pdf91.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.