Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6724
Title: Робочий орган інструменту з твердосплавними вставками
Authors: Корнута, В. А.
Драганчук, О. Т.
Корнута, О. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 44935 U Україна, МПК E21B 10/46. Робочий орган інструменту з твердосплавними вставками / Корнута В. А., Драганчук О. Т., Корнута О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200903171 ; заявлено 03.04.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20. – 5 с. : іл.
Abstract: 1. Робочий орган інструменту із твердосплавними вставками, який містить породоруйнуючі вставки, які складаються з робочої головки і хвостовика, запресованого в гнізді (отворі) корпусу інструменту за допомогою проміжної втулки, який відрізняється тим, що отвір під вставку виконано двоступінчастим, втулку запресовано у ступінь отвору, ближчий до устя. 2. Робочий орган інструменту із твердосплавними вставками за п. 1, який відрізняється тим, що отвір виконано триступеневим, де перший (верхній) ступінь циліндричний або конічний, або частина поверхні тора чи іншої поверхні обертання, другий - меншого діаметра - циліндричний, в другий ступінь запресовано втулку, третій (нижній) ступінь - циліндричний номінального діаметра з'єднання з натягом "твердосплавна вставка - отвір". 3. Робочий орган інструменту із твердосплавними вставками за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що втулка має розмір висоти вздовж осі, більший від глибини ступеня отвору, в якому вона (втулка) запресована. 4. Робочий орган інструменту із твердосплавними вставками за п. 1, п. 2 та п. 3, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні втулки зі сторони дна отвору є фаска з кутом менше 15° і висотою, яка забезпечує посадку з зазором в площині нижньої основи втулки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6724
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44935.pdf285.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.