Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6725
Title: Пристрій для створення періодичних імпульсів тиску
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Климишин, Я. Д.
Бажалук, В. Я.
Гутак, О. І.
Худін, М. В.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 45496 U Україна, МПК G10K 7/00 E21B 43/00. Пристрій для створення періодичних імпульсів тиску / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д., Бажалук В. Я., Гутак О. І., Худін М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200906132 ; заявлено 15.06.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Пристрій для створення періодичних імпульсів тиску, що містить клапанну коробку, виконану у вигляді циліндричної втулки з каналом прямокутного перерізу, всередині якого розташовані шатун і перекидний клапан, який відрізняється тим, що перекидний клапан з шатуном встановлені в каналі прямокутного перерізу з утворенням трьох ізольованих одна від одної порожнин, та із можливістю взаємодії із додатково введеними трьома парами магнітів, розташованих попарно на внутрішніх стінках клапанної коробки в кожній із порожнин перпендикулярно до напрямку руху шатуна з перекидним клапаном, які виконані з загостреними кінцями, при цьому загострена частина шатуна спрямована вздовж потоку рідини (газу), а переки-дного клапана - проти, а довжина шатуна вибрана з умови взаємодії з парою магнітів, встановлених в нижній порожнині, при одночасному контактуванні перекидного клапана з парою магнітів, встановлених у верхній порожнині, до цього ж перекидний клапан і шатун вулканізовані в місцях контакту з клапанною коробкою. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що перекидний клапан та шатун виконані з магнітом'якого матеріалу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6725
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45496.pdf180.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.