Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6726
Title: Пристрій для дослідження швидкості зношування матеріалів
Authors: Бурда, М. Й.
Шинкар, Т. М.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 45886 U Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження швидкості зношування матеріалів / Бурда М. Й., Шинкар Т. М., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200907321 ; заявлено 13.07.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. – 2 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження швидкості зношування матеріалів, що містить давач, який виконаний у вигляді камери підвищеного тиску, встановленої однією торцевою стінкою до абразивного потоку, причому ця стінка камери є досліджуваним зразком, а також джерело підвищеного тиску і реєструючого пристрою у вигляді манометра, під'єднаних до камери давача, який відрізняється тим, що давач пристрою додатково містить жорстку підкладку, яка виготовлена з пористого матеріалу і встановлена під досліджуваний зразок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6726
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45886.pdf88.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.