Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6727
Title: Спосіб перекачування високов’язких та застигаючих нафт
Authors: Яновський, С. Р.
Короп, І. В.
Середюк, М. Д.
Issue Date: 2009
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 46954 U Україна, МПК B65G 51/00 B65G 69/20. Спосіб перекачування високов’язких та застигаючих нафт / Яновський С. Р., Короп І. В., Середюк М. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200907795 ; заявлено 24.07.2009 ; опубл. 11.01.2009, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб перекачування високов'язких та застигаючих нафт, що полягає у попередньому підігріванні та перемішуванні нафти, видобутої з родовища, якою поступово заповнюють резервуар, та підтримуванні її температури, достатньої для транспортування нафтопроводом, який відрізняється тим, що нагрівання та підтримування необхідної температури нафти здійснюють керамічними інфрачервоними нагрівачами, які розміщують з зовнішньої бокової поверхні резервуара паралельними горизонтальними ярусами, при цьому кількість і потужність інфрачервоних нагрівачів вибирають залежно від об'єму нафти у резервуарі та необхідної температури її нагріву.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6727
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46954.pdf130.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.