Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6728
Title: Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари
Authors: Голубчак, І. В.
Янишівський, М. Я.
Тимчишин, В. Б.
Дяків, Ю. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 47431 U Україна, МПК H05F 7/00, F24H 1/20. Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари / Голубчак І. В., Янишівський М. Я., Тимчишин В. Б., Дяків Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200804073 ; заявлено 31.03.2008 ; опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб нагрівання води та отримання водяної пари, який включає використання енергії блискавки, який відрізняється тим, що для отримання більшої кількості енергії використовують феєрверкові або сигнальні ракети.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6728
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47431.pdf252.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.