Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6729
Title: Універсальна установка очищення стічних вод та переробки шламу
Authors: Челядин, Л. І.
Мандрик, О. М.
Челядин, В. Л.
Нестор, В. П.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 48053 U Україна, МПК B09C 1/00, C02F 1/00. Універсальна установка очищення стічних вод та переробки шламу / Челядин Л. І., Мандрик О. М., Челядин В. Л., Нестор В. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200907209 ; заявлено 10.07.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.
Abstract: Універсальна установка очистки стічних вод та переробки шламу, що включає насос подачі стічної води, електрокоагулятор, відстійник, фільтр, ємність шламу, насос відкачки шламу, пристрої подачі окисника і коагулянту, які з'єднані системою технологічних трубопроводів і запірної арматури, та блок електричного струму, систему управління та контролю процесу очистки на самохідному шасі з двигуном-електрогенератором і насос та ємність шламу, яка відрізняється тим, що на трубопроводі після насоса подачі стічних вод на установку додатково встановлено ежектор, тонкошаровий відстійник, що розміщені на верхньому ярусі каркаса установки або платформи автомобіля, а блок переробки шламів водоочищення включає додатково гідроциклон, бункери сипучих добавок, шнековий гранулятор і термоапарат, які розміщені на нижньому ярусі або причепі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6729
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48053.pdf112.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.