Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6731
Title: Лабіринтне ущільнення
Authors: Копей, Б. В.
Беллауар, Абдеррахман
Копей, В. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 48899 U Україна, МПК F16J 15/44. Лабіринтне ущільнення / Копей Б. В., Беллауар Абдеррахман,, Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200910348 ; заявлено 12.10.2009 ; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 2 с. : іл.
Abstract: Лабіринтне ущільнення, що є сукупністю послідовно встановлених в корпусі кільцевих дисків (гребенів), внутрішні кромки яких почергово з валом або виступами на валу утворюють лабіринтні щілини, яке відрізняється тим, що виступи на валу виконані із округленими гранями, крім того, на диску формується виступ на кромці гребеня, спрямований у бік виходу газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6731
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48899.pdf139.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.