Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6732
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування
Authors: Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Луцак, Д. Л.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 48926 U Україна, МПК G01N 3/56/. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Бурда М. Й., Бурда Ю. М., Луцак Д. Л. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200910725 ; заявлено 23.10.2009 ; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 3 с. : іл.
Abstract: 1. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування, який містить випробувальну камеру з верхньою рухомою кришкою, абразивне середовище у випробовувальній камері і розміщений у ньому зразок у вигляді диска, утримувач зразка, привід обертання утримувача зразка і засіб для стискання абразивного середовища, який відрізняється тим, що бічна поверхня зразка виконана сферичною, сам зразок встановлений похило до осі обертання утримувача з кутом нахилу 10...30°, а утримувач зразка додатково містить дві циліндричні втулки, один із торців яких cкошений до осі утримувача на кут, рівний куту нахилу зразка. 2. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування за п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить дві шайби, які встановлені і взаємодіють із торцевими поверхнями зразка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6732
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48926.pdf149.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.