Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6733
Title: Пристрій для диспергування моторних олив та робочих рідин
Authors: Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Довжинський, І. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 48927 U Україна, МПК B01F 11/00. Пристрій для диспергування моторних олив та робочих рідин / Бурда М. Й., Бурда Ю. М., Довжинський І. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200910727 ; заявлено 23.10.2009 ; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для диспергування моторних олив та робочих рідин, який містить корпус та розміщені у ньому конічне сопло і перепону, встановлену навпроти сопла, який відрізняється тим, що перепона виконана у вигляді конуса, розміщеного співвісно конічному соплу і спрямованого вершиною до нього, причому кут при вершині конуса становить від 150 до 170 градусів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6733
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48927.pdf193.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.