Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6736
Title: Давач для вимірювання навантажень, що діють на колону насосних штанг
Authors: Копей, Б. В.
Копей, І. Б.
Євчук, О. В.
Лопатін, В. В.
Стефанишин, О. І.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 49754 U Україна, МПК E21B 19/00. Давач для вимірювання навантажень, що діють на колону насосних штанг / Копей Б. В., Копей І. Б., Євчук О. В., Лопатін В. В., Стефанишин О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200911722 ; заявлено 16.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Давач для вимірювання навантажень, що діють на колону насосних штанг, який складається із пружного кільця, що містить цифрові тензорезисторні фазочутливі перетворювачі, двох струбцин та аналого-цифрового перетворювача, який відрізняється тим, що введено чутливий елемент, виконаний у вигляді пружного кільця, та встановлено цифрові тензорезисторні фазочутливі перетворювачі переміщення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6736
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49754.pdf221.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.