Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6737
Title: Імпульсний генератор
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Климишин, Я. Д.
Бажалук, В. Я.
Гутак, О. І.
Худін, М. В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 49776 U Україна, МПК G10K 7/00 E21B 43/00. Імпульсний генератор / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д., Бажалук В. Я., Гутак О. І., Худін М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200911972 ; заявлено 23.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 2 с. : іл.
Abstract: Імпульсний генератор, що складається з корпусу, гвинтової пружини, приєднаної до нього жорстко верхнім кінцем за допомогою втулки, каналу для протікання рідини (газу), клапана, який закриває прохід рідини (газу) і з'єднаний з нижнім кінцем пружини, який відрізняється тим, що на виході з корпусу додатково встановлено постійний магніт кільцевого поперечного перерізу, який утримує клапан з магнітом'якого матеріалу в закритому стані, на вході в корпус встановлено об'ємнопружну камеру, яка сполучена з порожниною корпусу, а пружина в стиснутому стані між витками має зазори.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6737
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49776.pdf116.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.