Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6738
Title: Спосіб з’єднання тіла склопластикової насосної штанги із сталевою головкою
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50134 U Україна, МПК E21B 17/00, F16B 11/00. Спосіб з’єднання тіла склопластикової насосної штанги із сталевою головкою / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200912698 ; заявлено 07.12.2009 ; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб з'єднання тіла склопластикової насосної штанги із сталевою головкою, який полягає в тому, що вкладають полімерний стержень в гніздо сталевої головки штанги до упору і здійснюють рівномірне обтискання пуансонами в радіальному напрямку, який відрізняється тим, що на дні гнізда сталевої головки виконують клини, заповнені адгезійним матеріалом, всередині склопластикового стержня, вздовж, встановлюють протекторну вставку, вкладають стержень в гніздо сталевої головки, ззовні вузол з'єднання підсилюють бандажем, після чого з'єднання обтискають пуансонами, які мають задану, відповідно до форми з'єднання, поверхню обтискання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6738
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50134.pdf141.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.