Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6739
Title: Скребок для насосних штанг
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50135 U Україна, МПК E21B 37/00. Скребок для насосних штанг / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200912700 ; заявлено 07.12.2009 ; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Скребок для насосних штанг, що містить очисний елемент, який відрізняється тим, що очисний елемент складається з корпусу, виконаного у вигляді тіла обертання із полімерного матеріалу, що складається з трьох частин змінного перерізу, які включають циліндричну частину, зовнішній діаметр якої співрозмірний внутрішньому діаметру насосно-компресорних труб, та двох конічних частин, розташованих по торцях циліндричної частини, спряжених між собою криволінійними поверхнями, при цьому всередині вздовж корпусу скребка виконаний центральний прохідний отвір, з'єднаний зі штангою, а на поверхні вздовж корпусу виконані чотири повздовжні пази.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6739
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50135.pdf132.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.