Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6740
Title: Редуктор
Authors: Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Луцак, Д. Л.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 50762 U Україна, МПК F16H 57/04. Редуктор / Бурда М. Й., Бурда Ю. М., Луцак Д. Л. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200912700 ; заявлено 07.12.2009 ; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Редуктор, який містить корпус з мастильним матеріалом, розміщену у корпусі передачу і пристрій для розбризкування мастильного матеріалу, розміщений під шаром мастильного матеріалу, п'єзоелемент, з'єднаний із генератором збудження частоти, який відрізняється тим, що додатково введено ємність, у якій встановлено п'єзоелемент, причому ємність розміщена у місці стікання мастильного матеріалу із передачі і має висоту бічних стінок, вищу за рівень мастильного матеріалу у редукторі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6740
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50762.pdf293.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.