Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6741
Title: Верстат-качалка
Authors: Попович, В. Я.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 51968 U Україна, МПК F04B 47/02. Верстат-качалка / Попович В. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201000993 ; заявлено 01.02.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15. – 3 с. : іл.
Abstract: Верстат-качалка, що містить основу, стійку, двоплечий роторний балансир із гнучкою підвіскою гирлового штока, траверси із шатунами, кривошипи з противагами і редуктор з електродвигуном, який відрізняється тим, що вузли з'єднання шатунів з траверсою доповнені шарнірними опорами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6741
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51968.pdf146.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.